Rólunk


Elnöki köszöntő

Margit

Szeretettel köszöntöm honlapunkon, és örülök, hogy ránk talált.

A szekszárdi Mentálhigiénés Műhely egy 1988 óta működő civil szervezet, fejlődő közhasznú egyesület. Honlapján a lelki egészség védelmével és egyesületünk működésével kapcsolatos hírek, közérdeklődésre számot tartó információk, szakmai anyagok találhatók, amelyek korszerű tudást biztosítanak az érdeklődőknek, új ismereteket jelenthetnek a segítőknek, és támaszt nyújthatnak azoknak, akik saját gondjaikra szeretnének megoldást találni. Bátran és bizalommal forduljanak hozzánk, a részletes eligazodást a szolgálatok és szolgáltatások címszó segíti.

Jövőképünk lényege, hogy olyan emberközpontú, demokratikus társadalomért tevékenykedünk, amelyben saját sorsukat irányítani képes, egymást segítő, a közjót szolgáló egyének és családok, közösségek és intézmények tenni akarnak az emberek biztonságos és harmonikus életének megteremtéséért.

Küldetésünknek tartjuk, hogy a Mentálhigiénés Műhely Szekszárd, Tolna megye és Dél-Dunántúl hatókörében, esetenként hazai és nemzetközi szinteken a létével, szolgálataival és szolgáltatásaival hozzájáruljon a személy-, és közösségközpontú, biztonságos, demokratikusan működő, fenntartható társadalom kialakításához, az egészség (a mi felfogásunkban EGÉSZ-SÉG), valamint a közösségi és társadalmi jó közérzet megtartásához és fejlődéséhez.

Több mint negyed százados múltunk szervezeti értékei között büszkén említjük az alapító elődök által kidolgozott 10 parancsolatunkat, szervezeti hagyományainkat, identitásunkat, a szakmai igényességet, a közjó szolgálatát, az altruizmust, az elismertséget és azt a presztízst, amelyet a 25 év szakmai és szervezeti tapasztalata alapozott meg.

Itt köszönöm meg a közjó érdekében tett önkéntes munkáját, bármilyen természetű támogatását, felajánlását, bizalmát és érdeklődését.


Pócs Margit elnök

fel


Történetünk

Az országban is az első civil szervezetek között, 1988-ban alakult (akkor még) Városi Mentálhigiénés Műhely 1990-ben egyesületté, 1998-tól kiemelt közhasznú szervezetté vált. Tagjai humán, főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkező, főként segítő szakmákban tevékenykedő egyének, akik eredeti végzettségüket mentálhigiénés tanulmányokkal egészítették ki és önismereti tréningen vettek részt. Az egyesületben végzett munkának ez a két tényező ma is alapvető feltétele. Az alapító taglétszám 16 fő volt: Az egyesület létrehozásában kezdeményező szerepe volt Dér Miklósné népművelőnek, közösségfejlesztőnek, aki a kezdetektől 2004. március 30-ig az egyesület titkára, az operatív munka irányítója, szervezője volt.

Akiktől tanultunk:

Ma már nemcsak a város lakói előtt ismert az egyesület tevékenysége, hanem megyei és országos szervezetekben szerepet vállaló tagjai, valamint rendszeresen visszatérő rendezvényei révén a megyében, az országban is.

Díjak, elismerések:

Elhunyt tagjaink

fel


Kiadványok

A saját kiadványok címjegyzéke:
Számadás1 borító SZÁMADÁS I.
5 éves a Mentálhigiénés Műhely

1995, Szekszárd

Tartalma (PDF)

Számadás2 borító SZÁMADÁS II.
A Szekszárdi Városi Mentálhigiénés Egyesület
10 éves története

Szekszárd, 2000

Tartalma (PDF)

SZÁMADÁS III.
Számadás4 borító SZÁMADÁS IV.
20 éve egyesület a Mentálhigiénés Műhely
1990-2010

Szekszárd, 2011

Tartalma (PDF)

fel


Fogalomtár

Mentálhigiéné

Szellemi tisztán maradás és szellemi tisztálkodás. Mentálhigiéné minden olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, olyan orvosi tudományág, amely támogatja és elősegíti a mentális egészséget és a mentális betegségek megelőzését a pszichiátria és a pszichológia segítségével.

Műhely, műhelymunka

Eredeti szóhasználatban: Workshop. Egy adott téma, szakterület iránt érdeklődő emberek találkozója, közös munkája, amelynek célja, hogy közös tevékenységükkel valami újat – általában szellemi terméket – hozzanak létre egy adott témában.

Egyesület

Az egyesületi törvény felhatalmazása és előírásai alapján működő, önkéntesen létrehozott, az alapszabályában meghatározott cél elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkező civil szervezeti forma, amely egyben jogi személy.

MAMESZ

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség rövidítése. A mentálhigiénés munkát - a mentálhigiéné ma egyaránt jelent szemléletet, elméletet, tevékenységi területet, intézményrendszert - országosan összefogó, a lelki egészségvédelmet folytató egyesületeket tömörítő civil szervezet.

Közhasznúság

A civil szervezet munkájának minőségét jellemző jogállás, amelynek feltételeit törvény szabályozza. Közhasznúnak minősülnek azok a tevékenységek, melyek közvetlenül vagy közvetve egy adott közfeladat megvalósulását szolgálják

Altruizmus

Altruizmus: a latin „alter” (más, másik) szóból származik. Az egoizmussal (önzéssel) ellentétes minőség. Olyan segítő viselkedés, tevékenykedés, mely az énre való tekintet nélkül jót kíván tenni másoknak. Az egyének közti olyan interakció, mely során egy egyén akár a saját kárára is segíti egy embertársát. A segítő ilyenkor önzetlenül, önként, önfeláldozóan teszi a dolgát.

Szupervízió

Ma ez a leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális, pedagógiai, profit és nonprofit területen. Célja a személyiség kompetencia fejlesztése. A szupervízió nem felügyeletet, nem ellenőrzést jelent, hanem egy sajátos tanulási folyamatot. A szupervízió eszköztára az alkalmazott pszichológia és a pszichiátria módszerei közül integrálódnak, tiszteletben tartva a kompetenciahatárokat és -kereteket.

fel


Dokumentumok

Beszámolók, közlemények

fel


Mentálhigiénés Műhely

7100 Szekszárd, Szent István tér 10. - (+36)74/511721 - mentalmuhely@gmail.com
Köszönjük, ha támogat az adójának 1%-ával! adószám: 19230322-1-17

Frissítve:
2023.06.02.

Létrehozva:
2014.01.19.

Mikola Stúdió